1268 av de Provence - Tél : +33494533910 / Fax : +33494521315